Οικολογίας & Περιβάλλοντος

  • ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ
  •  ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ