Αστική Ανάπτυξη

Η Αντιδημαρχία του τομέα Αστικής Ανάπτυξης, θα είναι σε άμεση συνεργασία με αυτές της Ποιότητας Ζωής και της Οικολογίας-Περιβάλλοντος.
Η παράταξή μας, δίνει μεγάλη βαρύτητα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και σκοπεύει να δώσει αρμοδιότητες και ευθύνες διευρυμένες σε αυτές τις Αντιδημαρχίες, καθώς το μεγαλύτερο «στοίχημα» που πρέπει να κερδίσει η πόλη μας τα επόμενα χρόνια, είναι η αλλαγή της εικόνας της και η δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τους πολίτες.
Βασικοί άξονες αυτής της προσπάθειάς μας είναι:
Η σωστή διαχείριση του παραλιακού μετώπου και η ενίσχυση του ρόλου των περιαστικών δασών. Δημιουργία και εξασφάλιση δημόσιων χώρων υψηλής ποιότητας.
• Ενισχύουμε την αλληλεπίδραση της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού των υποδομών και της πολεοδομίας, προκειμένου να δημιουργηθούν ελκυστικοί δημόσιοι χώροι προσανατολισμένοι προς τον χρήστη και να επιτευχθούν υψηλά πρότυπα σε ότι αφορά το περιβάλλον διαβίωσης των πολιτών
• Απόδοση της δέουσας σημασίας στις υποβαθμισμένες περιοχές, στο συνολικό πλαίσιο του κάθε αστικού συγκροτήματος. Προάγουμε τον κοινωνικό διάλογο με σκοπό να μειώσουμε τις ανισότητες των υποβαθμισμένων περιοχών εντός του ιστού της πόλης.
• Εφαρμογή στρατηγικών για την αναβάθμιση του, ήδη, δομημένου περιβάλλοντος

Στήριξη των συστημάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κατάρτισης, των κοινωνικών και πολιτιστικών οργανώσεων. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά πολιτών που θα ενδιαφέρεται, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και γνώσεις γύρω από την αειφορία και την πρακτική εφαρμογή της.

η σωστή λειτουργία των ποδηλατοδρόμων και αποτελεσματική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού φόρτου με ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΜ
• Προωθούμε και ενισχύουμε την προσβασιμότητα στις αστικές συγκοινωνίες σε περιοχές με υψηλή κίνηση δημοτών, όπως δημόσιες υπηρεσίες, γραφεία, εμπρικά κέντρα. Συντονίζουμε τα ωράρια των αστικών συγκοινωνιών με τις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνήθειες των πολιτών. Επεκτείνουμε τους ποδηλατόδρομους.
Έγκαιρη βελτίωση της τεχνικής υποδομής, ιδιαίτερα των δικτύων υδροδότησης, επεξεργασίας λυμάτων κοκ. και προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, για κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων ψηλής ποιότητας διαβίωσης

Η χρήση ΑΠΕ και η εφαρμογή βιοκλιματικών αρχών δόμησης, μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην μείωση των ρύπων που παράγονται μέσα την πόλη. Αναπτύσσουμε και ενσωματώνουμε πράσινες τεχνολογίες στα δημοπτικά κτίρια με άμεσες εφαρμόσιμες λύσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της εκπομπής ρύπων από τα κτίρια.

Θεσπίζουμε το Μήνα Πρασίνου-Αειφορίας και διοργανώνουμε ανοιχτά συνέδρια, ημερίδες και ενημερώσει σε Σχολεία. Ο ενημερωνένος δημότης είναι και ενεργοποιημένος δημότης.